Юридичний словник-довідник

Фонд соціального страхування — державний центр з питань управління соціальним страхуванням. Головними завданнями Ф. с. с. є збирання та акумуляція внесків, призначених на соціальне страхування; забезпечення фінансування видатків на виплату різних видів допомоги згідно з чинним законодавством, а також на санаторно-курортне лікування та відпочинок трудящих і членів їхніх сімей; здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі принципів самофінансування; реалізація заходів щодо забезпечення санаторно-курортного обслуговування та відпочинку трудящих і членів їхніх сімей. Бюджет Ф. с. с. утворюється за рахунок страхових внесків підприємств, організацій і кооперативів (крім колгоспів, зокрема риболовецьких), осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю та іншими видами підприємництва, а також осіб, які наймають окремих громадян за договорами; надходжень за путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок і дієтичне харчування; прибутків від комерційної і господарської діяльності та ін. Кошти Ф. с. с. витрачаються на фінансування таких заходів: виплату застрахованим допомоги на час тимчасової непрацездатності, на час вагітності і пологів, при народженні дитини, на поховання, виплату інших видів допомоги, встановлених законодавством; санаторно-курортне лікування і відпочинок трудящих і членів їхніх сімей, надання дієтичного харчування; утримання санаторіїв — профілакторіїв; позашкільне обслуговування дітей, здійснення інших заходів відповідно до завдань Ф. с. с. Органами управління Ф. с. с. є правління Фонду, виконавча дирекція, відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях і м. Києві. До складу правління Ф. с. с. входять з правом вирішального голосу по одному представнику від усіх галузевих і територіальних профспілкових центрів, правлінь, відділень Фонду, Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, виконавчий директор Фонду, а також представники інших державних установ і громадських організацій, діяльність яких пов'язана із захистом права трудящих на соціальне страхування (Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління соціальним страхуванням в Українській РСР № 25 від .25.11.1991»), Див. також Добровільне соціальне страхування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити