Юридичний словник-довідник

Агропромисловий комплекс (АПК) України — міжгалузеве утворення, що включає сільське господарство та інші галузі народного господарства, функціонує на засадах координації, широко розвинених і регульованих нормами права інтеграційних та кооперативних зв'язках. АПК України в широкому розумінні охоплює виробництво засобів виробництва для сільського господарства і тісно пов'язаних з ним галузей, їх матеріально-технічне забезпечення та виробниче обслуговування, а також усі стадії від виробництва до реалізації сільськогосподарської продукції з метою максимального задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості — у сировині. Структурно в складі АПК виділяють три основні сфери: 1— виробництво і постачання ЛПК України засобами виробництва; 2 — сільське, рибне, лісове господарства; 3 — заготівля, зберігання, переробка і доведення готової продукції до споживача. У межах АПК України існує три види взаємопов'язаних відносин — економічні, управлінські та правові. Економічні та управлінські відносини регулюються нормами права, оскільки без цього їх реалізація неможлива.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити