Юридичний словник-довідник

Цивільна відповідальність — одна з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає в примусовому впливові на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки. Ц. в. встановлюється законом або договором сторін. Ц. в. має компенсаційний характер, оскільки мета її — поновити порушені майнові права кредитора. Настає за умови невиконання або неналежного виконання зобов'язання, протиправності поведінки порушника, заподіяння шкоди, прямого причинного зв'язку між поведінкою порушника і заподіяними збитками, а також вини. Ц. в. може бути частковою (кожний відповідає в розмірі своєї частки), солідарною (один за всіх і всі за одного, яг: правило, при скоєнні злочину), субсидіарною (додаткова матеріальна відповідальність, скажімо, батька за дитину у віці від 15 до 18 років), змішаною, коли враховується вина не лише порушника, а й потерпілого. Без вини несе відповідальність лише володілець джерел підвищеної небезпеки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити