Юридичний словник-довідник

Цивільний кодекс України (Цив. К. України) — кодифікаційний законодавчий акт цивільного законодавства. Чинний Цив. К. прийнятий Верховною Радою Української РСР 18.05.1963 і введений у дію 1.1.1964. Складається з 8 розділів. Перший розділ — «Загальні положення» — містить норми про предмет і суб'єкти цивільного права, угоди, представництво, позовну давність. У другому розділі — «Право власності» — йдеться про право власності, спільну власність, виникнення, припинення і захист права власності. Третій розділ — «Зобов'язальне право» — містить загальні положення про зобов'язання і норми, про окремі види зобов'язань.

Розділ четвертий — «Авторське право» — стосується авторських та суміжних прав. Розділи п'ятий і шостий присвячені регулюванню відносин, пов'язаних із науковими відкриттями, винаходами, раціоналізаторськими пропозиціями і промисловими зразками. Сьомий розділ — «Спадкове право» — регулює відносини щодо переходу прав і обов'язків від спадкодавців до спадкоємців. У восьмому розділі містяться норми міжнародного приватного права. Слід відзначити, що на сьогодні чимало положень Цив. К. України вже застаріло і не відповідає ринковим умовам. З огляду на це розробляється проект нового Цивільного кодексу України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити