Юридичний словник-довідник

Цивільний позивач у кримінальному процесі — громадянин або юридична особа (підприємство, установа чи організація), які зазнали матеріальної шкоди від злочину, пред'явили вимогу про відшкодування збитків і щодо яких є постанова особи, яка проводить дізнання, слідчого, судді або ухвала суду про визнання їх Ц. п. Ц. п. є учасником процесу і має право: подавати докази; заявляти відводи і клопотання; брати участь у судовому розгляді справи і в судових дебатах щодо доведеності скоєння злочину і його цивільно-правових наслідків; подавати скарга на вирок або ухвалу суду в частині, що стосується цивільного позову, тощо (ст. ст. 50, 268, 347 КПК). Свої права Ц. п. може здійснювати особисто або через представника. Коли Ц. п. е юридична особа, то представником інтересів її може бути спеціально уповноважена на те особа (ст. 52 КПК). Ц. п. зобов'язаний пред'являти на вимогу всі необхідні документи, пов'язані із заявленим позовом. Див. також Цивільний позов у кримінальній справі, Цивільний відповідач.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити