Юридичний словник-довідник

Цивільно-процесуальне право — система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах. Ц. -п. п., зокрема, закріплює процесуальний порядок розгляду загальними судами-справ із спорів з цивільних, сімейних, трудових, колгоспних та інших відносин, з адміністративно-правових відносин та справ окремого провадження. Метод Ц. -п. п.— імперативно-диспозитивний. Імперативний метод впливає на поведінку суб'єктів через зобов'язання, заборону і примус. Диспозитивний метод дає дозвіл і визначає права суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених нормами права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити