Юридичний словник-довідник

Цінні папери — грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики; визначають відносини між емітентом і власником цінних паперів; як правило, передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів; передбачають можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Ц. п. можуть бути використані для розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Спадкоємництво Ц. п. здійснюється відповідно до цивільного законодавства України. Правовий статус Ц. п. мають лише документи, зазначені в нормативно-правових актах держави як цінні папери; інші грошові або не грошові документи, хоча б вони ї знаходилися в обігу, в Україні Ц. п, не визнаються. Відповідно до закону «Про цінні папери і фондову біржу» статус цінних паперів поширюється на акції, облігації внутрішніх загальнодержавних та місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Згідно з Указом Президента України від 19.11.1994 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» цінним папером також визнається інвестиційний сертифікат. Ц. п. можуть бути іменними та на пред'явника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити