Юридичний словник-довідник

Юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка — один із перших чотирьох факультетів, які були започатковані при заснуванні у 1661 р. Львівського університету польським королем Яном Казимиром. Після революції 1848 р. у другій половині XIX ст. політика германізації в Галичині була замінена політикою полонізації і в 1879 р. польська мова стала мовою викладання у Львівському університеті. Для галицьких українців на юридичному факультеті було утворено паралельно дві кафедри — цивільного і кримінального права з українською мовою викладання. Після розпаду Австро-Угорщини та загарбання західноукраїнських земель Польщею на Ю. ф. Л. д. у. (як і на інших факультетах) було ліквідовано всі кафедри з українською мовою викладання, а професорів — українців звільнено з роботи. Для вступу на юридичний факультет встановлювалася процентна норма для українців. Усі випускники після закінчення чотирьох курсів і успішної здачі іспитів одержували ступінь магістра. З возз'єднанням західноукраїнських земель з УРСР на юридичному факультеті відповідно було якісно оновлено навчальний і науковий процес.

Наприкінці 1939 p. цей найстаріший в Україні вуз перейменовано на Львівський державний університет, а у 1940 р. йому присвоєно ім'я Івана Франка. З того часу, попри негативні впливи одержавленої уніфікованої методології, що панувала до середини 80-х років в усьому вітчизняному суспільствознавстві, на Ю. ф. Л. д. у. склалися наукові школи прогресивного спрямування. За сучасних умов утвердження державності і радикального реформування економіки в Україні на факультеті розгорнуто дослідження й викладання таких актуальних проблем, як: права людини і правова держава, конституційні засади місцевого самоврядування, трансформування цивільного законодавства до перехідно-ринкових відносин. Суттєво збільшено набір студентів та урізноманітнено форми їх навчання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити