Юридичний словник-довідник

Виключне право на використання винаходу (іншого об'єкта промислової власності) — право використовувати винахід (інший об'єкт промислової власності) на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням визнається: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання з певною метою продукту, який охороняється патентом; застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту; пропонування для продажу, запровадження у господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання з певною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом. Патент надає його власникові право забороняти іншим особам використовувати винахід (інший об'єкт промислової власності) без дозволу, крім випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Цив. К. України порушенням прав власника патенту. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (інший об'єкт промислової власності) будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (іншого об'єкта промислової власності) на підставі ліцензійного договору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити