Юридичний словник-довідник

Випробування при прийнятті на роботу — перевірка відповідності працівника роботі, яку він має виконувати за трудовим договором. Обумовлюється угодою сторін при укладенні трудового договору. Норми щодо випробування працівника передбачено ст. ст. 26—28 КЗпПУ. Умова про це має бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Конкретні строки випробування визначають сторони трудового договору залежно від складності та відповідальності робіт. Граничний строк випробування, якщо інше не встановлено законодавством, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з комітетом профспілки,— шести місяців. Максимальний строк В. при п. на р. робітників — один місяць. Якщо працівник у період випробування не був на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути подовжено на кількість днів, протягом яких він був відсутній на роботі. У період випробування на працівника повністю поширюється законодавство про працю і колективний договір. Якщо протягом строку випробування було встановлено невідповідність працівника роботі, яку він повинен виконувати за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір, а працівник — оскаржити таке рішення до районного суду. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, вважається, що він витримав випробування. Випробування не встановлюється для: осіб, яким не виповнилося 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при переведенні на роботу до іншої місцевості, на інше підприємство, в установу, організацію, при прийнятті на тимчасову роботу, на виборні посади та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити