Юридичний словник-довідник

Віддання до суду — самостійна стадія кримінального процесу, на якій суддя одноособово або суд у розпорядчому засіданні, не вирішуючи наперед питання про винність обвинуваченого, перевіряє достатність підстав для розгляду справи в судовому засіданні. В. до с. передує судовому розгляду справи, регулюється главою 23 КПК. На цій стадії з'ясовують такі питання: чи підсудна справа суду; чи немає у справі підстав для закриття її або зупинення; чи зібрана необхідна сукупність доказів для розгляду справи по суті; чи правильно кваліфіковані за статтями кримінального закону дії обвинуваченого та ін. У разі віддання обвинуваченого до суду (з цього моменту він стає підсудним) вирішуються питання, пов'язані з підготовкою справи до розгляду в судовому засіданні. Прийняті рішення фіксуються у постанові судді або в ухвалі розпорядчого засідання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити