Юридичний словник-довідник

Відкрита інформація — відомості, доступ до яких не обмежується законом і забезпечується систематичною публікацією в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової комунікації, безпосереднім наданням її заінтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам. Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється Законом України «Про інформацію». Держава здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про інформацію всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити