Юридичний словник-довідник

Відомство — назва центральних державних органів та установ, що відають однією галуззю або сферою управління, підпорядкованих єдиному керівництву. Правове положення В. залежить від його виду і визначається Конституцією України та положенням про окреме В., затвердженим Урядом. Пай важливішу групу В. становлять міністерства і державні комітети. Державний комітет очолює голова, який призначається на посаду в порядку, встановленому для членів уряду. Друга група В.— це спеціальні В. До них належать комітети, головні управління, управління, державні інспекції та інші органи, підвідомчі Кабінету Міністрів України у справах господарського, соціально-культурного і оборонного будівництва та інших галузей державного і суспільного життя. Спеціальні В. утворюються Урядом України в порядку, передбаченому Конституцією України. В. видають постанови, накази та інструкції. В широкому розумінні до В. належать такі установи, як ВАК України, Національний банк України тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити