Юридичний словник-довідник

Відрахування із заробітної плати — суми, що їх вираховують із заробітної плати працівників у випадках, передбачених ст. 127 КЗпП України. В. із з. п. працівників поділяються на: 1) податки, які за місцем роботи працівника вираховують за правилами, встановленими Міністерством фінансів України; В. із з. п. осіб, які перебувають на виправних роботах за вироком суду; штрафи, накладені адміністративними і судовими органами; нарахування за постановами органів народного контролю; 2) відрахування на користь інших підприємств, організацій, установ або громадян за виконавчими листами і виконавчими написами нотаріальних органів та на підставі доручень — зобов'язань, виданих працівникам у зв'язку з придбанням товарів у кредит. В. із з. п. за виконавчими документами здійснюють, як правило, в межах 20 відсотків належних працівникові сум аж до повної виплати заборгованості; при стягненні аліментів, при відшкодуванні збитків, завданих розбоєм або розкраданням державного, громадського і особистого майна або внаслідок яких заподіяно каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, а також смерть годувальника, відрахування може становити 50 відсотків заробітної плати. При одночасному В. із з. п. за кількома виконавчими документами за працівником має бути збережено 50 відсотків заробітку, крім відрахувань у зв'язку з перебуванням на виправних роботах за вироком суду і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей (ст. 128 КЗпП України); 3) відрахування на покриття авансу, виданого в рахунок заробітної плати, а також на. службові відрядження, переміщення або господарські потреби; для повернення помилково виплачених працівникові сум внаслідок помилки при підрахунку; для стягнення сум при звільненні з роботи працівника, якщо він не відпрацював належний час, за який одержав відпустку авансом, тощо. Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних виплат та інших сум, на які згідно із законодавством стягнення не поширюється (ст. 129 КЗпП України).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити