Юридичний словник-довідник

Військовополонені — особи із складу однієї воюючої сторони, захоплені під час збройного конфлікту іншою стороною, які перебувають під її владою до закінчення воєнних дій. Режим В. регулює IV Гаазька конвенція про закони і звичаї сухопутної війни (1907), III Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (1949) та прийняті в 1977 р. у Женеві І і II Додаткові протоколи до Женевських конвенцій про захист жертв війни (1949). Ці документи передбачають гуманне ставлення до В. без будь-якої дискримінації за расовою, етнічною, релігійною, національною, політичною, соціальною або іншою ознакою. Сторона, яка тримає в полоні В., зобов'язана забезпечити утримання їх, достатнє харчування, лікарську допомогу, розміщення у приміщеннях, які забезпечують гігієнічні умови. Працездатні В. можуть залучатися до фізичних робіт, пов'язаних з управлінням, підтриманням у належному стані табору. В. зобов'язані дотримуватися законодавства, яке поширюється на армію держави, що утримує їх у полоні. Після завершення воєнних дій і у зв'язку з мирним урегулюванням В. повинні бути повернені на батьківщину.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити