Юридичний словник-довідник

Власник інформації — фізична або юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається інформацією. Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. В. і. має право здійснювати щодо об'єктів своєї власності будь-які законні дії. Підставами виникнення права власності на інформацію є; створення інформації своїми силами і за власний рахунок; договір на створення інформації; договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи. У разі, коли інформація створена кількома громадянами або юридичними особами, вона є колективною власністю. Порядок і правила користування такою власністю визначаються договором, укладеним між співвласниками. Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій. Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. Інформація, створена на правах індивідуальної власності, може бути віднесена до державної власності у разі її передачі на зберігання у відповідні банки даних, фонди або архіви на договірній основі. В. і. має право призначати особу, яка здійснює володіння, використання і розпорядження інформацією, визначати правила обробки інформації та доступ до неї, а також встановлювати інші умови щодо інформації.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити