Юридичний словник-довідник

Водне право — відносно відокремлена група норм і правових інститутів, об'єднаних спільністю водних відносин, які вони регулюють. За структурою В. п.— підгалузь екологічного права України. Тут виділяється ряд правових інститутів. Так, складний правовий інститут з питань водокористування охоплює кілька видів простих правових інститутів: порядок надання водних об'єктів у користування; скасування права водокористування; права і обов'язки водокористувачів; користування водними об'єктами для питних, побутових та інших потреб населення; користування ними для лікарняних, курортних і оздоровчих цілей, для потреб сільського господарства тощо. До числа самостійних правових інститутів В. п. належать: правові норми щодо компетенції органів управління водним фондом; охорони вод від шкідливого впливу на них; порядку вирішення водно-правових спорів; норми з питань відповідальності за порушення водного законодавства із зазначенням підстав притягнення до відповідальності. При цьому адміністративна, кримінальна та дисциплінарна відповідальність застосовується згідно з нормами адміністративного, кримінального і трудового законодавства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити