Юридичний словник-довідник

Втрата довір'я — наслідок винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності. В. д. є додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників за певних умов (п. 2 ст. 41 КЗпП). Додаткові підстави для припинення трудового договору не мають загального характеру. До більшості працівників вони взагалі не застосовуються. Введення додаткових підстав припинення трудового договору пов'язане з особливостями роботи працівників окремих категорій. Звільнення за В. д. торкається лише працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності. До них належать особи, зайняті прийманням, зберіганням, транспортуванням і розподілом зазначених цінностей. Порушення з боку працівника може бути підставою для звільнення як тоді, коли воно мало систематичний характер, так і тоді, коли було одноразовим, але грубим. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у відпустці. Трудовий договір у зв'язку з В. д. до працівника може бути розірваний лише за попередньою згодою профспілкового органу. Звільнення без згоди профспілкового органу допускається, якщо працівник не є членом профспілки, що діє на підприємстві, або на підприємстві немає профспілкової організації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити