Юридичний словник-довідник

Гарантія — один із засобів забезпечення виконання зобов'язань, який застосовується виключно у відносинах між юридичними особами. За договором Г. організація - гарант зобов'язується перед організацією — кредитором погасити заборгованість організації — боржника, якщо та не зробить цього. Договір Г. під загрозою визнання його недійсним повинен укладатися тільки у письмовій формі. Г. багато в чому збігається з порукою: як і поручитель, гарант є додатковим боржником, а гарантійне зобов'язання — додаткове щодо основного, яке пов'язує кредитора з боржником; Г. може забезпечувати лише дійсну вимогу й припиняється тільки після припинення основного зобов'язання. Гарант при пред'явленні до нього вимоги про погашення боргу має право висувати проти кредитора ті самі заперечення, що й боржник. Водночас, на відміну від поручителя, гарант — субсидіарний, а не солідарний боржник.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити