Юридичний словник-довідник

Глухівські статті — договірні умови про політичне і правове становище України в складі Росії, підписані царським урядом і гетьманом Лівобережної України Д. Многогрішним. їх було оприлюднено на козацькій раді 1669 р. у м. Глухові (звідси й назва). Г. с. складалися з 27 пунктів, якими регулювалися взаємовідносини України і Росії. Українській старшині вдалося домогтися деякого послаблення централізаторської політики Росії щодо України (зокрема зменшувалася кількість російських воєвод у Лівобережній Україні до чотирьох — у Києві, Ніжині, Переяславі та Чернігові — і їхні функції обмежувалися лише військовими справами). Г. с. визначали чисельність реєстрових козаків (30 тис.), обмежували перехід селян у козацтво, передбачали надання старшині дворянського титулу за клопотанням гетьмана. Україні дозволялося мати наймане військо (1 тис.). Водночас за Г. с. гетьманському урядові заборонялися безпосередні дипломатичні зв'язки з іноземними державами, а також встановлювалися інші вимоги, спрямовані на утримання Лівобережної України в складі Росії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити