Юридичний словник-довідник

Громадянство — правовий зв'язок між індивідом і державою, що виражається в існуванні їхніх взаємних прав і обов'язків. Кожна держава своїм законодавством визначає, хто є її громадянином. Це законодавство, однак, визнається іншими державами, якщо воно сумісне з міжнародними конвенціями, міжнародними звичаями і принципами права щодо громадянства, які здобули загальне визнання. Основними принципами, на яких ґрунтується громадянство, є походження від громадянина даної країни (jus sanguinis — «право крові») і факт народження в межах державної території (jus soli — «право Грунту»), Вказані принципи не виключають один одного, оскільки законодавство значної більшості держав різною мірою ґрунтується саме на них. Г. надається також на основі автоматичної або добровільної натуралізації. У першому випадку — в порядку зміни громадянського статусу особи внаслідок усиновлення, легітимації, визнання батьківства, одруження. Деякі держави надають Г. провідним викладачам університетів. У другому випадку Г. надається іноземцю через формальний акт держави за його клопотанням, припускаючи тим самим наявність свідомого зв'язку індивіда з державою. Умови, необхідні для цього, в різних країнах відмінні, але основною вимогою є проживання в країні протягом певного часу. Існує також міжнародно-правове поняття державної належності (англ. citizenship), яке не збігається з державно-правовим поняттям громадянства (англ.— nationality). Воно є результатом того, що держава здійснює територіальну юрисдикцію над всіма індивідами всередині своєї території і персональну юрисдикцію над своїми громадянами за її межами. В таких договорах, як мирні, торговельні чи договори про судноплавство, сторони традиційно визнають державну належність як головне мірило при задоволенні претензій. Отже, Г. не обмежується сферою лише внутрішньої компетенції або міжнародних відносин. В принципі будь-який із зазначених аспектів може домінувати залежно від фактичних обставин і характеру спору. Громадянство України визнається Законом України «Про громадянство України» (1994). Основні права, свободи і обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, визначає Закон України «Про правовий статус іноземців» Див. також Громадянство України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити