Юридичний словник-довідник

Адміністративне законодавство — галузь законодавства України, яка регулює відносини, що виникають у процесі виконавчої і розпорядчої діяльності органів державного управління між собою, з громадськими організаціями і громадянами щодо управління державою. Виконавчо-розпорядча діяльність як предмет А. з. тісно пов'язана з визначенням його принципів. Згідно з ними будується і функціонує державний апарат, який здійснює державне управління. Законодавча робота щодо розвитку А. з. має ґрунтуватися на таких принципах, як демократизм, гласність, науковість моделювання суспільних відносин, примат міжнародного права над внутрішнім, планування тощо. Основними напрямами розвитку А. з. є загальногалузева та проблемна кодифікація адміністративно-правових норм. Йдеться про забезпечення достатнього рівня формалізації принципів і методів організуючого впливу держави на суспільні відносини; відміну застарілих правових актів; цільову консолідацію і комплексність дії окремих адміністративно-правових норм та інститутів; наукове моделювання нормотворчих процесів і механізму правозастосування у сфері державного управління.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити