Юридичний словник-довідник

Держава — організація політичної влади в суспільстві, яка виражає інтереси і волю пануючої в ньому частини населення (зокрема, певного класу), здійснює управління суспільними процесами за допомогою системи загальнообов'язкових норм (правил) поведінки і механізму їхнього впровадження у життя. Історія суспільного розвитку знає кілька типів Д., кожний з яких ґрунтувався на певному типі виробничих відносин,— рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний. Магістральним шляхом розвитку Д. в сучасних умовах є її трансформація в. соціально-демократичну правову Д., яка відображає волю переважної більшості населення і стоїть на сторожі прав людини. Організація і здійснення державної влади виявляються у формах державного правління, державного устрою і політичному режимі, що його запроваджує Д. Форма правління — це склад і порядок утворення найвищих органів державної влади. Відомі дві форми державного правління: монархія, за якої на чолі держави стоїть одна особа — монарх, що дістав престол у спадщину або обраний довічно і здійснює державну владу одноособово (див. Монархія) чи ділить її з представницькими органами (парламентська, станово-представницька монархія), і республіка, за якої найвищу державну владу здійснює виборний колегіальний орган, обраний всім населенням або його частиною на певний строк. Розрізняють президентську республіку, де глава держави президент одноособово або з наступним схваленням парламенту формує уряд і керує ним; напівпрезидентську республіку, де глава держави президент пропонує парламенту кандидатури до складу уряду, а той формує уряд; і парламентську республіку, де глава держави президент не може впливати на склад і політику уряду, який формується парламентом і підзвітний лише йому. Форма державного устрою — це внутрішня структура Д., спосіб її політичного і територіального поділу. Розрізняють просту (унітарну) Д., складові частини якої не мають суверенітету і, як правило, є адміністративно-територіальними утвореннями, і складну Д., частини якої є суверенними утвореннями і мають усі ознаки держави. Складна Д.— федерація (союзна держава) і конфедерація (об'єднання держав для виконання певних завдань). Політичний режим — це форма і методи здійснення державної влади. Він може бути демократичний, авторитарний і тоталітарний. Характер і сутність Д. виявляються саме у її діяльності, внутрішніх і зовнішніх функціях, спрямованих на вирішення тих завдань, які Д. ставить перед собою. Україна, як і інші незалежні Д., що утворилися на терені радянської імперії, що розпалася, йде шляхом подолання авторитарно-бюрократичного ладу і побудови громадянського суспільства, від тоталітарного до демократичного режиму здійснення державної влади. За діючою Конституцією Україна за формою правління — напівпрезидентська республіка, за державним устроєм — унітарна Д., до складу якої поряд з адміністративно-територіальними одиницями входить також Автономна Республіка Крим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити