Юридичний словник-довідник

Державна мова — мова офіційного спілкування. У деяких державах Д. м. є дві або більше мови корінних народів. Іноді замість терміна «Д. м.» вживаються терміни «офіційна мова» чи «національна мова». В Україні Д. м. є українська мова. Це положення зафіксовано в Конституції України і «Законі про мови в УРСР», прийнятому 28.Х. 1989. Відповідно до Закону українська мова є мовою діловодства і документації державних установ і громадських організацій, законів та інших актів державної влади, провадження судочинства; наукових конференцій і з'їздів, офіційних засобів масової інформації тощо. Держава забезпечує можливості для вивчення Д. м. у дошкільних установах, загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. При цьому Закон передбачає право громадян на вільний вибір мови навчання і спілкування. В Україні вживаються заходи для розвитку української мови і мов інших національностей, які проживають на її території.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити