Юридичний словник-довідник

Державна реєстрація інформаційних систем — легалізація державою відповідних інформаційних систем. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, громадські об'єднання з метою оперативного інформування: громадськості про свою діяльність мають право створювати відповідні інформаційні системи. Порядок створення їх, структуру, обов'язки та інше визначають Кабінет Міністрів України, інші державні органи чи громадські об'єднання, Державні, органи та. організації, органи місцевого ї регіонального самоврядування, інформаційні системи яких вміщують інформацію стосовно громадян, зобов'язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також, вживати ' заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до неї. У разі порушення . цих вимог законодавство гарантує громадянам захист від завданої їм використанням такої інформації шкоди. Всі організації, які збирають інформацію про громадян, повинні до початку роботи з нею здійснювати встановленому Кабінетом Міністрів Украйни порядку реєстрацію відповідних баз даних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити