Юридичний словник-довідник

Державне регулювання сільського господарства — сукупність економіко — правових заходів, спрямованих на формування ринкових відносин (роздержавлення, приватизацію, розвиток конкуренції, підприємництва тощо), пріоритетність соціального розвитку села і рівноправність усіх форм господарювання з метою вдосконалення організації, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Суб'єктами Д. р. с. г. та інших галузей агропромислового комплексу України є: орган законодавчої влади держави — Верховна Рада України;, органи державної виконавчої влади — Президент України як глава держави і глава виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, державна адміністрація; надвідомчий надзвичайний орган — Надзвичайна комісія з питань агропромислового комплексу України; органи державної виконавчої влади галузевої компетенції; органи державної виконавчої влади міжгалузевої компетенції;. органи місцевого та регіонального самоврядування. Форми їх діяльності — правотворча, правоохоронна, правозастосувальна та організаційна. До методів Д. р. с. г. та інших галузей АПК належать переконання, дозвіл, примус і рекомендування. Основні їх функції — організаційна, координаційна і контрольна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити