Юридичний словник-довідник

Державний бюджет України — централізований фонд фінансових ресурсів держави, необхідний для матеріального опосередкування її функцій і завдань. Затверджується Верховною Радою у формі закону. Через Д. б. У. перерозподіляється понад 60 відсотків національного доходу. Складається з доходної і видаткової частин. У доходах Д. б. У. відображається податкова політика держави, а у видатках — пріоритетні напрями вкладення коштів. Д. б. У. використовується для здійснення територіального, галузевого та міжгалузевого розподілу і перерозподілу національного доходу з метою удосконалення структури суспільного виробництва та забезпечення соціальних гарантій населенню. Крім Д. б. У. на території України існує понад 10 тисяч місцевих бюджетів, які самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві Ради народних депутатів з їхніми виконавчими органами. У Д. б. У. місцеві бюджети не включаються, хоча тісно пов'язані з ним системою бюджетного регулювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити