Юридичний словник-довідник

Державній контроль за використанням і охороною земель — урегульована правовими нормами цілеспрямована діяльність спеціально уповноважених державних органів щодо спостереження і перевірки дотримання всіма державними органами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог земельного законодавства, прийняття заходів, спрямованих на попередження, встановлення правопорушень, відновлення прав власників і землекористувачів, інших осіб з метою ефективного використання, відтворення та охорони земель. Державний контроль залежно від компетенції державних органів у галузі використання й охорони земель існує у трьох формах: надвідомчий, міжвідомчий, відомчий. Він здійснюється Радами народних депутатів, Державним комітетом України із земельних ресурсів, іншими спеціально уповноваженими органами. Спеціальний надвідомчий контроль за використанням і охороною земель відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Об'єктами державного контролю за використанням і охороною земель є діяльність землекористувачів, земельний фонд, окремі категорії земель, процедури реалізації функцій управління, ведення державного кадастру, землеустрою тощо.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити