Юридичний словник-довідник

Дієздатність — закріплена законом здатність суб'єкта права (громадянина або юридичної особи) набувати своїми діями суб'єктивні права та. породжувати юридичні обов'язки. Д. визнається лише за правоздатними суб'єктами. Д. громадян залежить від їхнього віку та психічного стану; Д. юридичних осіб — від встановлених цілей їх діяльності. Д, громадянина у повному обсязівиникає з досягненням повноліття. У цивільних і цивільно-процесуальних правовідносинах повна Д. настає з 18 років, якщо ж особа одружується раніше, то така Д. виникає з моменту одруження. Неповна Д. громадянина, що є лише певною частиною його правоздатності, визнається за неповнолітніми і настає в них у цивільних і цивільно-процесуальних правовідносинах. З 15 років Д. охоплює право розпоряджатися отриманою заробітною платою або стипендією, авторськими та винахідницькими правами, обов'язок відповідати за шкоду, заподіяну іншим особам, право виступати в суді як сторона. В усіх інших випадках неповнолітні можуть укладати цивільні угоди лите за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Малолітні громадяни віком до 15 років мають мінімальну Д. Вони вправі укладати лише дрібні побутові угоди, їхні права та обов'язки здійснюють, як правило,. їх представники. Цивільна Д. повнолітнього громадянина може обмежуватись, і над ним встановлюється піклування лише на підставі судового рішення, якщо він внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить себе і свою сім'ю в тяжке матеріальне становище. Якщо громадянин перестав зловживати спиртними напоями або наркотичними засобами, суд скасовує обмеження його Д. Повнолітній громадянин, який внаслідок душевної хвороби або недоумства неспроможний усвідомлювати свої дії або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним, і над ним встановлюється опіка. У разі одужання або значного поліпшення здоров'я громадянина, визнаного недієздатним, суд поновлює його в Д. Д. юридичної особи може бути тільки повна. Вона настає водночас з виникненням правоздатності, тобто з моменту затвердження статуту, положення юридичної особи або після реєстрації статуту, якщо це передбачено законодавством.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити