Юридичний словник-довідник

Дільничний інспектор міліції — посадова особа органу внутрішніх справ, яка виконує функції цього органу на закріпленій за ним території — адміністративній дільниці. Призначається на посаду наказом начальника УВС області та затверджується органом місцевої виконавчої (районної) влади. Наказом начальника міського (районного) відділу (управління) внутрішніх справ за Д. і. м. закріплюється конкретна адміністративна дільниця. Для виконання службових обов'язків йому надається службова кімната, як правило, на території обслуговування, а також засоби зв'язку і транспорту (у сільській місцевості). Д. і. м. повинен забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок, виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення; запобігати злочинам і розкривати їх; брати участь у правовому вихованні населення; проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до скоєння злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, до яких він установлений. Д. і. м. контролює дотримання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної і дозвільної систем, подає у межах наданих йому прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань у здійсненні їхньої законної діяльності. Д. і. м. приймає громадян, їхні заяви і пропозиції з питань боротьби із злочинністю і профілактики правопорушень. При вирішенні правоохоронних завдань Д. і. м. постійно працює з населенням, спирається на його допомогу; вивчає стан оперативної обстановки на дільниці, вносить керівництву УВС пропозиції щодо її поліпшення; виконує покладені на нього обов'язки щодо охорони правопорядку, запобігання та припинення злочинів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити