Юридичний словник-довідник - 2021


Договір майнового найму (оренди) — продажу

Договір майнового найму (оренди) — договір, за яким наймодавець (орендодавець) зобов'язаний надати наймачеві (орендарю) майно у тимчасове користування за плату. В юридичній лексиці вживаються два терміни для означення цього договору — «договір оренди» і «договір майнового найму», які мають однаковий правовий зміст. Строк Д. м. н. встановлюється за погодженням сторін. За Д. м. н. наймач зобов'язаний: своєчасно вносити плату за користування майном, користуватися майном згідно з договором і призначенням майна: підтримувати найняте майно у належному стані; здійсню вати за власний рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено договором; після припинення договору повернути майно наймодавцю в тому стані, в якому він одержав його, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. У разі, коли наймодавець не надає наймачеві у користування здане в найм майно, наймач має право затребувати від нього це майно і вимагати відшкодувати збитки. Наймач має право за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом, здати найняте майно у піднайом. Дострокове розірвання договору можливе лише за рішенням суду або арбітражного суду. Особливості найму майна державних підприємств і організацій регулюються Законом України «Про оренду майна державних підприємств та організацій». За цим законом орендарям надано право викуповувати майно, яке було передано в оренду. Право на оренду майна державних підприємств та організацій мають члени трудового колективу цих підприємств, які повинні створити з цією метою організацію орендарів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити