Юридичний словник-довідник

Договір підряду на капітальне будівництво — цивільний договір, за яким організація — підрядчик зобов'язується власними силами і засобами побудувати і здати організації — замовнику об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і у встановлений строк, а замовник — надати підрядчику будівельний майданчик, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об'єкти і оплатити їх. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт проектам і кошторисам. Недоліки виконання робіт або невідповідність матеріалів, що використовуються для будівництва, допущені з вини підрядчика, він повинен усунути за власний кошт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити