Юридичний словник-довідник

Домашні працівники — особи, які працюють за трудовим договором у домашньому господарстві громадян, обслуговуючи їх і членів їхньої сім'ї (хатня робітниця, секретар, бібліотекар, шофер та ін.). Умови праці Д. п. регулює трудове законодавство з окремими винятками щодо режиму робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, розв'язання трудових спорів тощо. Після прийняття на роботу Д. п. видається розрахункова книжка, де зазначено основні умови трудового договору, який укладається у письмовій формі і реєструється у профспілці працівників комунально-побутових підприємств. Розмір, форма і строки виплати заробітної плати визначаються умовами трудового договору, але розмір заробітної плати за 40-годинний робочий тиждень не може бути меншим від встановленого для даної місцевості обов'язкового мінімуму заробітної плати. Норми спецодягу для Д. п. встановлюються за погодженням сторін. За взаємною згодою для Д. п. може бути встановлений шестиденний чи п'ятиденний робочий тиждень з вихідними у певні дні тижня. Робочий день Д. п. може поділятися на кілька частин з тим, щоб вільний від роботи час Д. п. зміг використати на свій розсуд. Д. п., які навчаються, слід давати змогу відвідувати навчальні заклади. Забороняється звільняти з роботи Д. п. протягом місяця від дня втрати ним працездатності, якщо він живе у наймача, і протягом двох місяців в інших випадках. Трудові спори Д. п. розв'язує районний суд. Д. п. підлягають, як правило, соціальному страхуванню на загальних підставах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити