Юридичний словник-довідник

Екологічне право — система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). У значенні Е. п. вживаються також інші термінологічні конструкції — «право навколишнього середовища», «природоохоронне право», «енвайронментальне ,право» і т. д. Це свідчить про процес становлення цієї комплексної галузі права. До складу її входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі інщі галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів. Невід'ємною частиною Е. п. є також сукупність норм загального для даної галузі характеру, якими зазначені підгалузі права «цементуються» в єдину систему. Предметом Е. п. є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Метод Е. п.— комплексний і є комбінацією методів підгалузей права, які становлять систему Е. п. Джерелами Е. п. України є закони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти. Це, зокрема, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону і використання тваринного світу», Земельний, Водний і Лісовий кодекси, Кодекс законів про надра тощо. Крім галузі права, Е. п. може розглядатися як галузь юридичної науки і навчальна дисципліна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити