Юридичний словник-довідник

Експертиза працездатності — визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини, часу настання, групи інвалідності. Е. п. сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя. Медико-соціальній експертизі підлягають особи, які втратили здоров'я внаслідок захворювання, травм та вроджених дефектів, що обмежує життєдіяльність їх, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов'язків тощо. Медико-соціальна експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній і психологічній, соціальній, професіональній реабілітації та адаптації інваліда. Органом, який здійснює медико-соціальну експертизу, є медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), що перебувають у віданні Міністерства охорони здоров'я України і працюють за територіальним принципом. Існують такі медико-соціальні експертні комісії: загального профілю, спеціалізованого профілю для огляду хворих на туберкульоз, осіб з психічними розладами, захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо. Медико-соціальна експертиза здійснюється після повного і всебічного медичного обстеження, необхідних досліджень, встановлення клініко — функціонального, соціально-психологічного діагнозу, професійно-трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, які підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.1992 № 83).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити