Юридичний словник-довідник

Емітент — юридична особа, яка від свого імені випускає, цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов випуску. Залежно від виду цінних паперів Е. можуть бути державні і недержавні юридичні особи. Наприклад, акції випускають виключно акціонерні товариства, а казначейські зобов'язання, облігації внутрішньої загальнодержавної позики випускають за рішенням державних органів. Для кожного виду цінних паперів законодавство України встановлює певний порядок випуску і обігу. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту передачі їх Е. або уповноваженою ним особою покупцю (інвестору) чи його уповноваженій особі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити