Юридичний словник-довідник

Адміністрація — 1) «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); 2) із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України». Крім того, деякий час в Україні функціонували державні адміністрації окремих адміністративно-територіальних одиниць, які очолювали представники Президента України на місцях; 3) найпоширеніше ви значення органу управління підприємств, установ і організацій. А. підприємства (установи, організації) виконує певні владні повноваження лише в межах конкретного підприємства, її очолює керівник його. До складу А., крім керівника, входять його заступники, а також керівники (та їх заступники) структурних підрозділів підприємства, тобто всі посадові особи, які мають право приймати та організовувати виконання рішень, обов'язкових для інших працівників підприємства. Ширшим є термін «адміністративно-управлінський персонал» (АУП), який охоплює різні категорії працівників (керівників, спеціалістів, технічних виконавців), зайнятих управлінською працею на підприємстві.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити