Юридичний словник-довідник

Заказники — природні території (акваторії), що виділяються з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Рішення про організацію 3. загальнодержавного значення приймає Президент України, а місцевого значення — обласні, Київська і Севастопольська міські Ради народних депутатів. Оголошення 3. здійснюється без вилучення у їхніх власників або користувачів земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів. В окремих випадках навколо З. встановлюються охоронні зони. Право вий режим 3. визначається Законом України «Про природно-заповідний фонд України», положенням про відповідний заказник, іншими актами законодавства України. У нормативному порядку на території 3., зокрема, обмежується або забороняється діяльність, яка суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про З. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям та завданням З., здійснюється з дотриманням загальних вимог охорони навколишнього природного середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених З., зобов'язані забезпечити режим охорони та збереження їх. Див. також Природно-заповідний фонд України, Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити