Юридичний словник-довідник

Законодавство — сукупність законів та інших правових актів держави, що забезпечують правове регулювання суспільних відносин на її території. Ці акти залежно від своєї юридичної сили утворюють певну ієрархічну систему, яку об'єднує конституція держави. Конституцію як державно-правовий акт найвищої сили приймають в особливому порядку (референдумом, установчими зборами, конституційною асамблеєю або парламентом — кваліфікованою більшістю голосів депутатів). Зміна конституції і доповнення до неї здійснюються також в особливому порядку, визначеному в ній. Крім конституції, до цієї системи входять закони, прийняті представницьким органом державної влади (парламентом), які регулюють найважливіші суспільні відносини та мають після конституції держави найвищу юридичну силу, акти глави держави, акти уряду, нормативні акти міністерств, нормативні акти органів місцевої влади тощо. Назви цих форм права у різних державах можуть бути різними (укази, декрети, постанови, ордонанси, накази, інструкції тощо). Крім розподілу актів З. за їхньою юридичною силою, що виявляється у відповідних формах права і залежить від визначеної конституцією компетенції певного державного органу, який приймає цей акт, нормативно-правові акти З. розподіляються також за їхньою галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання (наприклад, адміністративне, цивільне, фінансове, земельне, кримінальне, процесуальне З. тощо). Такий розподіл З. наближається до структури системи права, хоч повністю і не збігається з нею. Формами права, що утворюють систему З. в Україні у широкому її розумінні, є Конституція України, закони, що їх приймає Верховна Рада України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України (при делегуванні йому законодавчих повноважень Кабінет Міністрів України приймає також декрети), накази та інструкції міністерств, рішення місцевих представницьких органів у межах делегованих їм законом повноважень (наприклад, у встановленні адміністративної відповідальності за окремі види правопорушень) та органів місцевої адміністрації. В Автономній Республіці Крим діють також Конституція Автономної Республіки Крим, закони, прийняті її Верховною Радою, постанови Уряду Автономної Республіки Крим та відповідні акти місцевих представницьких органів. В умовах розбудови правової системи України норми права загального характеру іноді зустрічаються у постановах Верховної Ради України та постановах її Президії, а також у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, що ставить їх у ряд нормативно-правових актів як елементів системи З.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити