Юридичний словник-довідник

Засекречування інформації — встановлення обмеження доступу до інформації наданням відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності. Право на З. і. мають посадові особи, перелік яких затверджується керівником підприємства, установи або організації, що здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею. Строк 3. і. залежить від ступеня її секретності та встановлюється рішенням Державного експерта з питань таємниць. Термін (строк) засекречування не може перевищувати для інформації з грифом «особливої важливості» — 30 років, «цілком таємно» — 10 років, «таємно» — 5 років. Перебіг строку засекречування починається з часу надання грифу секретності відповідному носію інформації. Право на подовження строку 3. і. належить Президенту України, Голові Верховної Ради України або Прем'єр-міністру України з власної ініціативи чи на підставі рішення інших Державних експертів з питань таємниць. Громадяни та юридичні особи мають право внести посадовим особам, які надали гриф секретності носію інформації, обов'язкову для розгляду мотивовану пропозицію про розсекречування цієї інформації. Зазначені посадові особи протягом одного місяця повинні дати громадянину чи юридичній особі письмову відповідь з цього приводу. Рішення про З. і. може бути оскаржене посадовій особі вищого рівня, якій підпорядкована та посадова особа, що надала гриф секретності відповідному носію інформації У разі незадоволення скарги громадянин або юридична особа мають право оскаржити протиправні дії посадових осіб в суді. Див. також (Гриф секретності).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити