Юридичний словник-довідник

Акт про нещасний випадок на виробництві — офіційний документ, у якому фіксується цей випадок. Згідно із ст. 25 Закону України «Про охорону праці» власник повинен проводити розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, на основі Положення «Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах, організаціях». Розслідування проводиться з участю представників профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, зазначених у законодавстві, ще й з участю представників органів державного нагляду, управління охорони праці і профспілок. Комісія з розслідування складає акт за формою Н-І у п'яти примірниках, які надсилаються власнику на затвердження. Власник зобов'язаний протягом доби після закінчення розслідування затвердити акт і надіслати один примірник потерпілому або особі, яка представляє його інтереси. Решта а передається керівникові підрозділу, де стався нещасний випадок, державному інспекторові з нагляду за охороною праці, профспілковій організації підприємства, керівникові служби охорони підприємства. Акт за формою Н-І разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років на підприємстві, де нещасний випадок взято на облік, інші примірники акта та копії його зберігаються до виконання всіх намічених у них профілактичних заходів, але не менш як два роки. У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-І передаються правонаступникові, а за відсутності його — до державного архіву.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити