Юридичний словник-довідник

Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутнім громадянином — одна з гарантій права на житло. При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї, членів сім'ї члена ЖБК (які не є власниками паєнагромадження) за ними житлове приміщення зберігається протягом шести місяців. Якщо ці особи були відсутні з поважних причин понад шість місяців, строк може бути подовжено за заявою відсутньої особи, а в разі спору — судом. Понад цей строк житлове приміщення зберігається за тимчасово відсутніми особами у разі: виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи (екіпажі суден, працівники геологічних розвідувальних партій тощо) або у зв'язку з навчанням (студенти, аспіранти) — протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання; виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна (піклувальника) — протягом усього часу виконання цих обов'язків; виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі — протягом усього часу перебування в ньому; призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову службу), а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років — протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; в деяких інших випадках, передбачених законодавством.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити