Юридичний словник-довідник

Звільнення за власним бажанням — одностороннє припинення трудових правовідносин з власником або уповноваженим ним органом за ініціативою працівника, передбачене ст. ст. 38 і 39 КЗпП України. Згідно із ст. 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Якщо трудовий договір розривається з поважних причин, власник або уповноважений ним орган повинен зробити це у строк, про який просить працівник. Поважними причинами є: переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу, вагітність, догляд за хворим членом сім'ї (на підставі висновку медичного закладу), вихід на пенсію та інші причини, які зумовлюють неможливість продовжувати роботу. Працівник має право подати заяву про розірвання трудового договору як під час роботи, так і під час відпустки чи хвороби. Після закінчення строку попередження чинність трудового договору вважається припиненою і працівник має право не виходити на роботу. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний провести з працівником розрахунок і видати йому трудову книжку. До закінчення строку попередження трудовий договір залишається в силі і працівник має право відкликати свою заяву про звільнення або не залишати роботи і не вимагати розірвання трудового договору. У такому разі власник або уповноважений ним орган не має права звільнити працівника за поданою раніше заявою, крім винятку, коли на його місце було запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Таким винятком є запрошення працівника на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій. Строковий трудовий договір може бути розірваний на вимогу працівника достроково лише в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також з інших поважних причин (ст. 39 КЗпП України).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити