Юридичний словник-довідник

Акціонерне товариство — підприємство, вид господарського товариства, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями виключно майном товариства. Засновниками А. т. можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники А. т. укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення спільної діяльності щодо створення А. т., відповідальність перед особами, які підписалися на акції, і третіми особами. Дія цього договору припиняється на момент створення А. т., і далі А. т., на відміну від інших господарських товариств, діє лише на підставі статуту. Залежно від способів поширення акцій А. т. може бути відкритим або закритим. Акції відкритого А, т. можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі — продажу на біржі. Засновники А. т. в будь-якому разі зобов'язані бути держателями акцій на суму, не меншу 25 відсотків статутного фонду, і строком не менш як 2 роки. Для здійснення відкритої підписки на акції засновники А. т. зобов'язані опублікувати повідомлення про наступну відкриту підписку, видати особам, які внесли на їх рахунок не менше 10 відсотків вартості акцій, що їх ці особи бажають придбати, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Відкрите А. т. вважається не заснованим, якщо протягом зазначеного у повідомленні строку не вдалося покрити підпискою 60 відсотків акцій. До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва. Акції закритого А. т. розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки, а також купуватися і продаватися на біржах. До дня скликання установчих зборів засновники закритого А. т. повинні внести не менше 50 відсотків номінальної вартості акцій. Якщо інше не передбачено чинним статутом А. т., його акції можуть бути придбані особами, що не є акціонерами, на підставі договору з їх власником за ціною, визначеною сторонами. Вищим органом А.т. є загальні збори. В них беруть участь усі акціонери незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є. Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція — один голос. У статуті А. т. може бути передбачена мінімальна кількість акцій, яка дає право голосу, так само кількість голосів, які даються одному акціонерові, може бути обмежена. Виконавчим органом А. т. є правління, роботою якого керує голова правління. Для контролю за роботою правління в А. т. може створюватися спостережна рада. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.