Юридичний словник-довідник

Зобов'язання — такі цивільні правовідносини, коли одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. З. можуть бути односторонніми, коли одна сторона має тільки права, а інша — лише обов'язки (наприклад, у договорі позики), і двосторонніми, коли кожна із сторін має і права, і обов'язки (наприклад, договір купівлі — продажу). З. виникають з договору або з інших підстав, наприклад, із заподіяння шкоди. Найпоширенішою підставою виникнення З. є договори. Оскільки 3. опосередковують процес товарообміну, вони належать до групи майнових правовідносин і цим відрізняються від цивільних правовідносин немайнового характеру, які не можуть внаслідок цього набути форми З. З. є відносними правовідносинами — їм завжди властивий конкретний склад суб'єктів, а також повна визначеність учасників. їхнім предметом звичайно є конкретні позитивні дії — передача майна, виконання робіт та ін. або ж утримання від конкретних дій, а не загальний обов'язок не перешкоджати будь-кому в здійсненні його права. Цим 3. відрізняються від абсолютних правовідносин, зокрема правовідносин власності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити