Юридичний словник-довідник

Акція — цінний напір, який випускає акціонерне товариство і який свідчить про наявність певних відносин між товариством і власником А. А. засвідчують дольову участь у статутному фонді товариства, підтверджують членство в товаристві, надають власникові А. ряд майнових і немайнових прав. До першої категорії прав, зокрема, належить право на одержання прибутку у вигляді дивіденду, а також право на участь у розподілі майна товариства при ліквідації його. Найважливішими серед немайнових прав є право на участь в управлінні товариством, право на одержання інформації про господарський і фінансовий стан товариства. Умовами випуску А. може бути передбачено надання акціонерам додаткових пільгових прав. Так, в окремих випадках акціонерне товариство, яке виробляє товари або надає послуги, може продавати їх акціонерам за зниженими цінами. Найпоширенішою класифікацією А. є поділ їх на іменні та на пред'явника, прості і привілейовані, паперові та безпаперові, номінальні та безномінальні тощо. Акціонерні товариства самостійно визначають, якого виду А. вони випускатимуть. Відповідні рішення про випуск А. закріплюються в установчій угоді, статуті товариства, а також в умовах випуску А. Як цінний папір, А. є грошовим документом. З урахуванням особливостей, визначених в установчих документах акціонерного товариства, власник А. може укладати з приводу цього грошового документа ряд цивільно-правових угод, наприклад, купівлі — продажу, міни, дарування, закладу тощо. З юридичної точки зору слід розрізняти терміни «власність на акцію» та «володіння акцією», оскільки останній термін в економічному контексті, як правило, вживається у тому самому значенні, що й перший.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити