Юридичний словник-довідник

Інформаційна діяльність — сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Основними напрямами такої діяльності є політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо. Держава гарантує свободу І. д. в цих напрямах усім громадянам та юридичним особам у межах їхніх прав і свобод, функцій і повноважень. Закон визначає чотири основні види І. д.: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Одержання інформації — це здобуття, придбання, нагромадження відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою. Використання інформації — це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Поширення інформації — це обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. Зберігання інформації — це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. Одержання, використання, поширення та зберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у п> рядку, передбаченому Законом України «Про інформацію», іншими законодавчими актами в галузі інформації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити