Юридичний словник-довідник

Категорії земель — поділ земельного фонду країни на категорії за їх цільовим призначенням. За земельним законодавством України її земельний фонд поділяється на сім основних категорій: 1) землі сільськогосподарського призначення; 2) землі населених пунктів; 3) землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення; 4) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 5) землі лісового фонду; 6) землі водного фонду; 7) землі запасу. Кожна К. з. має відповідний правовий режим. Власники земель і землекористувачі зобов'язані дотримуватися вимог правового режиму земель, до яких належать надані їм земельні ділянки. Віднесення земель до відповідних категорій і переведення їх з однієї категорії до іншої здійснюють органи, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання їх у користування, а в інших випадках — органи, які затверджують проекти землеустрою і приймають рішення про створення об'єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого при значення. Поділ земельного фонду на категорії с однією з функцій державного управління земельними ресурсами і спрямований на вирішення економічних та екологічних проблем.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити