Юридичний словник-довідник

Кодекс законів про працю України — основний законодавчий акт України, в якому врегульовано трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, затверджений Верховною Радою Української РСР 10.ХІІ.1971. Згодом частково змінювався і доповнювався указами Президії Верховної Ради Української РСР, законами України. КЗпП України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Містить 20 глав: гл. 1—загальні положення; гл. 2 — норми про колективний договір; гл. З — про трудовий договір; гл. 3-А — про забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників; гл. 4 — про робочий час; гл. 5 — про час відпочинку; гл. 6 — про нормування праці; гл. 7 — про заробітну плату; гл. 8 — про гарантії і компенсації; гл. 9 — про гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; гл. 10 — про трудову дисципліну; гл. 11 — про охорону праці; гл. 12 про працю ланок; гл. 13 — про працю молоді; гл. 14 про пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням; гл. 15 — про індивідуальні трудові спори; > і 16 — про професійні спілки та участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями; гл. 16-А — про трудовий колектив; гл. 17 — про державне соціальне страхування; гл. 18 — про нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити