Юридичний словник-довідник

Кодекс про шлюб та сім'ю України — основний законодавчий акт з питань сімейних відносин. Містить 6 розділів. У першому розділі розглядаються загальні положення про шлюб та сім'ю, питання законодавства про шлюб та сім'ю і порядок застосування його, а також питання позовної давності. Розділ другий присвячений такому правовому інституту, як шлюб. У ньому йдеться про порядок і умови укладання шлюбу, особисті права і обов'язки подружжя, майнові права та обов'язки подружжя, а також питання припинення шлюбу і визнання його недійсним. Найбільший, третій, розділ — «Сім'я» — містить загальні положення про шлюб та сім'ю, у ньому розглядаються особисті права і обов'язки батьків і дітей, права батьків і дітей на майно, аліментні зобов'язання батьків і дітей, аліментні обов'язки інших членів сім'ї і родичів, усиновлення (удочеріння). Розділ четвертий присвячено питанням опіки і піклування: загальні положення про опіку і піклування; встановлення опіки і піклування, призначення опікунів і піклувальників та їхні права і обов'язки, звільнення опікунів і піклувальників від їхніх обов'язків і припинення опіки і піклування. Передостанній розділ має назву «Акти громадянського стану». У ньому йдеться про реєстрацію народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, реєстрацію усиновлення (удочеріння), реєстрацію зміни імені, по батькові і прізвища. В останньому — шостому розділі — розглянуто питання застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства, а також застосування законів про шлюб і сім'ю іноземних держав і міжнародних договорів. К. про ш. та с. затверджений Верховною Радою УРСР 20.VI.1969, введений у дію з 1.1.1970. За час дії цього кодексу до нього вносилося багато змін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити